ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานองค์กรศาสนาอิสลามใหญ่อันดับ ๒ Muhammadiyah ของอินโดนีเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานองค์กรศาสนาอิสลามใหญ่อันดับ ๒ Muhammadiyah ของอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้พบหารือกับ ดร. Haedar Nashir ประธานใหญ่องค์กรศาสนา Muhammadiyah ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมสายกลางที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของอินโดนีเซีย

ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับ Muhammadiyah โดยมีนักศึกษาไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเครือ Muhammadiyah ทั่วอินโดนีเซียจำนวนมาก โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ Muhammadiyah ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่า การศึกษาเป็นสาขาความร่วมมือที่สำคัญยิ่งของความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย และว่า Muhammadiyah เป็นองค์กรมุสลิม ที่สำคัญยิ่งเป็นต้นแบบการเสริมสร้างแนวคิดมุสลิมสายกลางและสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนแนวคิดสุดโต่งและหัวรุนแรง จึงต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมาเรียนกับมหาวิทยาลัย Muhammadiyah ให้มากเป็นอันดับ ๑ ในโลก  ขณะที่ ดร. Haedar ยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยในเรื่องนี้ และเห็นว่า ไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใกล้ชิดเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

นอกจากนี้ สองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยผ่าน ศอ.บต.และ Medat  การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับมหาวิทยาลัยในเครือ Muhammadiyah การแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านวิจัยฮาลาล

เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ ดร. Haedar และคณะเยือนไทยในปี ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ดร. Haedar ได้ตอบรับและยินดีที่จะหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป