ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Festival ๒๐๑๙) ณ กรุงจาการ์ตา  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Festival ๒๐๑๙) ณ กรุงจาการ์ตา

เมื่อวันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงจาการ์ตา ได้จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Festival ๒๐๑๙) ที่ห้างสรรพสินค้า Emporium Pluit กรุงจาการ์ตา เพื่อส่งเสริมสินค้า อาหาร ผลไม้ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยในอินโดนีเซีย โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงานฯ และมีผู้แทนอินโดนีเซีย ภาคเอกชนไทยและชุมชนชาวไทยในกรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า ๘๐ คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงาน Thai Festival เป็นครั้งที่สองในกรุงจาการ์ตา โดยมีการออกบูธของผู้ประกอบการไทย บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไทย และร้านอาหารไทยที่ได้รับการรับรอง Thai Select จำนวนกว่า ๓๐ บูธ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ การสาธิตทำขนมไทย การสาธิตปรุงอาหารไทยโดยเชฟชื่อดังของอินโดนีเซีย Chef Steby รวมทั้งการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับจาการ์ตา-กรุงเทพ สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยฯ

งานเทศกาลไทยมีผู้เข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน โดยงานดังกล่าวเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเชิงนวัตกรรม อาทิ ผลไม้อบแห้ง เห็ด organic กรอบ ต้มยำกุ้ง freeze dried และเป็นช่องทางในการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียเพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้วย