ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสขึ้นปีใหม่ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสขึ้นปีใหม่ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดี Andrzej Duda ประธานาธิบดีของโปแลนด์และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยเชิญคณะทูตานุทูตกว่า ๑๐๐ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งในถ้อยแถลงของประธานาธิบดีได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลในปี ๒๕๖๒ รวมถึงนโยบายการต่างประเทศในโอกาสที่ปี ๒๕๖๒ จะมีการครบรอบ “Centenary of the Reborn and Independent Polish Diplomacy”