ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere และได้กล่าวสรุปบทบาทของโปแลนด์ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับขอบคุณต่อคณะทูตานุทูต ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ กับโปแลนด์ ทั้งนี้ ออท. นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและขอบคุณ รมว.กต. ต่อความก้าวหน้าของ ความสัมพันธ์ ไทย – โปแลนด์ รวมถึงการได้มี Political Consultations ระหว่าง ไทย – โปแลนด์ ที่กรุงวอร์ซอ ในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๖๑ โดยหวังว่าในปี ๒๐๑๙ นี้ จะมีการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นไปอีก