ข่าวอื่นๆ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

             ดาโตะ ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย มีกำหนดจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่
           
             ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะพบหารือข้อราชการและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยการเยือนไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานถึง ๖๒ ปีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ และเป็นโอกาสในการติดตามผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น” (Enhanced Strategic Partnership) โดยเฉพาะในสาขาความร่วมมือด้านความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ตลอดจนการสร้างเสริมเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง