ข่าวอื่นๆ : การส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย

             เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้แทนในการส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสักขีพยาน
 
             การส่งมอบ - รับมอบโบราณวัตถุดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ซึ่งได้รับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยจากชาวอเมริกัน และชาวไทยในสหรัฐอเมริกา รวมจำนวน ๔๖ ชิ้น
 
             นอกจากนี้ การส่งมอบ - รับมอบโบราณวัตถุในครั้งนี้ เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561) ภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการดำเนินภารกิจติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศให้กลับคืนมาเป็นสมบัติและมรดกวัฒนธรรมของชาติต่อไป