ข่าวอื่นๆ : การเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า A conversation on “Achieving the Universal Health Coverage: From the Past to the Future” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า A conversation on “Achieving the Universal Health Coverage: From the Past to the Future”

            กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดงานเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในหัวข้อ “Achieving the Universal Health Coverage: From the Past to the Future” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ 
            งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ของไทย และทิศทางในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความพยายามในการบรรลุ UHC ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สปสช. (National Health Security Office of Thailand – NHSO) ธนาคารโลก (World Bank Group) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) กล่าวปาฐกถาด้วย
           ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/25UVpmNacLZ51twe2หรือลงทะเบียนง่ายๆ ผ่านทาง QR Code  ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 5000 ต่อ 12258 และ 12107 หรือที่ uhcevent.mfa@gmail.com