ข่าวอื่นๆ : โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP)

           สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนำเยาวชนหรือคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตในสหรัฐฯ (อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี) ไปทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย 
            โดยใช้เวลาดำเนินโครงการ ๑๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยอเมริกันรุ่นที่สองที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.thaiconsulatela.org/TAFP.html  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอิสรีย์: ๓๒๓ - ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๙ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ (611 N. Larchmont Blvd. Los Angeles CA 90004) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑