ข่าวอื่นๆ : หลักสูตรมวยไทย ที่ Los Angeles City College (LACC) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : หลักสูตรมวยไทย ที่ Los Angeles City College (LACC)

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ให้การสนับสนุนวิทยาลัย Los Angeles City College –LACC   ในการเปิดสอนมวยไทย ภาคฤดูร้อน (Summer Course)  ซึ่งเป็นวิชาใน  Extension Program ของ LACC โดยมี  นาย David Huey นาย Ming Freeman ครูมวยไทยจากค่ายมวย Muay Thai America Gym ที่มีประสบการณ์ในการสอนมวยไทยและศิลปะการป้องกันตัว การฝึกออกกำลังขั้นพื้นฐานที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของไทยเป็นครู ผู้ฝึกสอน หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในนครลอสแอนเจลิส โดยสามารถเลือกเรียนได้ในวันพุธหรือวันเสาร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันเปิดหลักสูตร

ระหว่างเวลา

ค่าลงทะเบียนเรียน

ปกติ ๔๕ USD

ลดพิเศษเหลือเพียง ๒๒.๕๐ USD

หลักสูตร

วันเสาร์ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.

 

๒๒.๕๐

๘ สัปดาห์

วันพุธ   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

๒๒.๕๐

๘ สัปดาห์

          

           การลงทะเบียนสมัครเรียนสำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียนใหม่ ๒๐ คนแรก ของแต่ละหลักสูตร (พุธ/เสาร์) จะได้รับแจกนวมสำหรับเรียนมวยไทยสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ  ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้โดยตรงที่วิทยาลัย Los Angeles City College ๓๒๓ ๙๕๓-๔๐๐๐ ต่อ ๒๖๕๑