ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมี กำหนดจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
ในการเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับนายสแต็ฟ โบลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท Royal Vopak ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแทงค์เก็บของเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการลงทุนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย 
 
การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเป็นการเยือนตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่นายลาฟรอฟ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมทั้งร่วมลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือกับนายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และผู้ส่งออกจำนวนหนึ่งไปร่วมพบหารือกับภาคเอกชนของรัสเซีย รวมทั้งร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจร่วมกับผู้นำเข้ารัสเซียด้วย 
 
การเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี