ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ    ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

      นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยระหว่างการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลียกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเข้าพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
      การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง ๖๖ ปี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ และเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานในฐานะประธานอาเซียนของไทย ตลอดจนหารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับออสเตรเลียในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก
 
      การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียของนางมาริส เพย์น นับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนางมาริส เพย์น ได้เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม