ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนายคิม จอง อุน ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สิงคโปร์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนายคิม จอง อุน ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐเกาหลีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สิงคโปร์

ไทยยินดีต่อการพบหารือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกากับผู้นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งการประชุมครั้งสำคัญนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองที่จะบรรลุสันติภาพ ความมั่นคง และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

ไทยขอยกย่องความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้เพื่อผลประโยชน์ของภูมิภาคและโลก ทั้งนี้ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ไทยหวังว่าจะเห็นพัฒนาการคืบหน้าต่อไป และพร้อมให้การสนับสนุนในทุกวิถีทาง     

ไทยขอแสดงความชื่นชมสิงคโปร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือในครั้งนี้ด้วย