ข่าวสารนิเทศ : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามคำเชิญของจังหวัดฟุคุโอะกะ เพื่อพบปะกับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดฟุคุโอะกะ และหารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น และส่งเสริมการลงทุนจากจังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชูในไทย โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางร่วมในคณะด้วย
          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายฮิโระชิ โอกะวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะกะ และนายอะกิระ ฮิกุจิ ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือข้อราชการ โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินความร่วมมือระดับท้องถิ่นไทย – ญี่ปุ่น เนื่องจากเห็นว่า ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเมืองหลวง และท้องถิ่นของญี่ปุ่นต่างก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเฉพาะตัว โดยเฉพาะจังหวัดฟุคุโอะกะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคิวชู มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมชั้นสูง เช่น อาหารแปรรูป หุ่นยนต์ เทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อม Digital Content การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย 
          รองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งฝ่ายจังหวัดฟุคุโอะกะว่า คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังดำเนินการร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามกระบวนการทางการทูต โดยมีเป้าหมายให้สามารถจัดตั้งและเปิดดำเนินการภายในปีนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยคาดหวังให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ สานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับ SMEs และ Start Up ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะของตนเอง ดึงดูดให้มีนักลงทุนไปลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายและในเขต EEC ผลักดันให้มีสถาบันการศึกษาและสถาบันด้านการวิจัยของญี่ปุ่นไปจัดตั้งสำนักงานใน EEC มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งฝ่ายจังหวัดฟุคุโอะกะให้คำมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ต่อไป
          ทั้งนี้ ในห้วงการเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในสัมมนาด้านการลงทุนในจังหวัดฟุคุโอะกะ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า ๘๐๐ คน หารือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพของจังหวัดฟุคุโอะกะ และศึกษาดูงานกิจการที่มีความน่าสนใจของจังหวัดฟุคุโอะกะ เช่น Robot Village ของบริษัท Yaskawa และรถไฟ nanatsuboshi (7 star) ของบริษัท JR Kyushu นอกจากนี้ ได้นำคณะผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารและ digital content มาจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของจังหวัดฟุคุโอะกะ และเป็นสักขีพยานการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคคิวชูอีกด้วย