ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนาย Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนาย Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร

นาย Boris Johnson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร กำหนดเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา ๑๑.๐๐ น. และมีกำหนดการหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
การเยือนไทยครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรหลังจากที่สหภาพยุโรป (European Union – EU) ได้ปรับข้อมติเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อันเป็นการย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของสหราชอาณาจักรในการที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง เพื่อกระชับและส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 
 
ในช่วงการเยือน ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านอากาศยาน เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือในประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ