ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตามคำเชิญของเปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง โดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ ได้มีการประสานกำหนดการเยือนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศสะดวกร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อปลายปี ๒๕๖๐ 
 
ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ เป็นเจ้าภาพ รวมถึงมีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
 
การเยือนบรูไนฯ ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย – บรูไนฯ ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
 
ไทยกับบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนบรูไนฯ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ และเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่ ๒ เป็นผู้แทนรัฐบาลบรูไนฯ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
ในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ (มกราคม – พฤศจิกายน) การค้าไทยกับบรูไนฯ มีมูลค่า ๖๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ ๒ โดยไทยนำเข้าจากบรูไนฯ เป็นมูลค่า ๕๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า ๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์จากข้าว และอาหารสัตว์เลี้ยง