ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงต่อการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ไทยขอประณามการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง การทดลองครั้งนี้เป็นการขัดต่อข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดแจ้ง ซึ่งมีแต่จะนำไปสู่การโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้น 
 
ไทยขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ยั่วยุทั้งปวง เคารพข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และกลับสู่การเจรจา รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายอดกลั้นและร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่สันติสำหรับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี