ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน

 

          ตามที่บรูไนดารุสซาลามจะจัดพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

         กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวพระราชพิธีดังกล่าว ดังนี้

         ๑. การลงทะเบียน

          ๑.๑ ทางการบรูไนเปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

          ๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนได้โดยกรอกใบสมัครจาก http://www.hmjubliemas.gov.bn  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยังอีเมล goldenjubilee@information.gov.bn

          ๒.การตรวจลงตรา

              ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าบรูไนดารุสซาลามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ในบรูไนดารุสซาลามได้ ๓๐ วัน สำหรับหนังสือเดินทางราชการ และ ๑๔ วัน สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง

          รายละเอียดข้อแนะนำสำหรับสื่อมวลชนปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ :

Ali Termizzi bin Haji Ramlli/Ramli (Mr.)
Pengiran Ikram bin Pengiran Haji Ahmad (Mr.)
Hajah Noorhijah binti Haji Idris (Ms.)
Golden Jubilee Media / International Media Centre Secretariat
Department of Information
Prime Minister’s Office, Brunei Darussalam
โทร. (+๖๗๓) ๒๓๘๓ ๔๐๐ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร (+๖๗๓) ๒๓๘๓ ๒๔๒
อีเมล goldenjubilee@information.gov.bn

ไฟล์แนบ