ข่าวสารนิเทศ : ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายอะกิระ ฮิกุจิ ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะจากภาครัฐของจังหวัดฟุคุโอะกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นายฮิกุจินำคณะนักธุรกิจจากจังหวัดฟุคุโอะกะเดินทางมาไทย ร่วมกับคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นกว่า ๕๗๐ คน ซึ่งนำโดยนายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เยือนไทยตามคำเชิญของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการครบ ๑๓๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
 
ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดฟุคุโอะกะรอบด้าน อาทิ ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความหวังว่า ไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ด้วย