ข่าวสารนิเทศ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ พลังงาน ความมั่นคง วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม