ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน

นายยูซุฟ บินอลาวี บิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน มีกำหนดจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะพบหารือข้อราชการและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการเยือนไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐสุลต่านโอมานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ อาทิ ความร่วมมือด้านยางพารา การเกษตร การประมง สาธารณสุข และพลังงาน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมานยังมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “เทคโนโลยีการนำยางพารามาใช้ในการก่อสร้างถนน” โดยผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง รวมถึงการศึกษาดูงานโรงงานการผลิตยางพาราผสมยางมะตอยและถนนแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติที่จังหวัดฉะเชิงเทราในระหว่างการเยือนไทยครั้งนี้อีกด้วย