ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-ลาว ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เวียงจันทน์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-ลาว ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เวียงจันทน์