ข่าวเด่น : รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและหารือข้อราชการกับนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล เด อัลบาราโด รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐปานามา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
 
ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามที่ทั้ง นายกรัฐมนตรี และรองประธานาธิบดีปานามาได้เห็นพ้องกันก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ซึ่งฝ่ายปานามากำลังเตรียมการที่จะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะแขกรัฐบาลปานามา อย่างสมพระเกียรติ อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
 
ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของกลไก Bilateral Consultations ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและขยายโอกาสความร่วมมือที่ยังมีศักยภาพโดยรอบด้าน และเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุม Bilateral Consultations ครั้งต่อไปให้ต่อเนื่องในโอกาสแรก
 
ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงโอกาสที่จะร่วมมือกันใช้ประโยชน์จากการที่ต่างมีศักยภาพในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านท่าเรือและทางอากาศ (ปานามาเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมอีก ๙๔ เมืองทั่วลาตินอเมริกา) และความเข้าใจระหว่างประชาชน ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกาผ่านประเทศไทยและปานามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่สองฝ่ายต่างให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล
 
ฝ่ายปานามารับทราบถึงศักยภาพของไทยในการมีบทบาทนำที่ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาในระดับภูมิภาคในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงและ ACMECS ซึ่งฝ่ายปานามารับทราบด้วยความประทับใจและสนใจจะศึกษาเพื่อพิจารณาลู่ทางที่จะมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือเหล่านี้
 
ปานามาย้ำถึงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมืออาเซียน และหวังว่าฝ่ายไทยจะสนับสนุนการขอเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งระบุถึงความตั้งใจที่จะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำอาเซียนด้วย
 
ฝ่ายปานามาแจ้งว่าในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะเปิดศูนย์กลางความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ซึ่งมีที่ตั้งของกาชาดสากล UNHCR และองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในกรอบยูเอ็นเพื่อร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคลาตินอเมริกา เนื่องจากปานามามีที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคสามารถไปถึงทุกจุดได้ในเวลาอันสั้น โดยฝ่ายไทยได้แจ้งปานามาว่าไทยเป็นที่ตั้งของ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันจึงเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคที่ทั้งสองประเทศตั้งอยู่
 
สองฝ่ายรับทราบถึงศักยภาพที่เหมือนกันในการเป็นศุนย์กลางของบริษัทและองค์การระหว่างประเทศและฝ่ายปานามารับทราบถึงความสำเร็จของไทยในการผ่านร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
 
สองฝ่ายเห็นพ้องว่าต่างมีศักยภาพและวิสัยทัศน์ร่วมกันในภูมิภาคของตนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันโดยฝ่ายปานามาได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนปานามาเพื่อได้เห็นถึงศักยภาพของปานามาด้วยตนเอง