ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ 
 
ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกสาขา และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยฝ่ายเวียดนามยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของไทยในการทำงานร่วมกันอย่างดี ทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม และขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนและดูแลคนไทยเชื้อสายเวียดนามในไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนี้เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้เชิญไทยเข้าร่วมการประชุม ASEM on Climate Change ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพด้วย 
 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ให้กับฝ่ายเวียดนาม เนื่องจากไทยได้ปฏิรูปภาคการประมงเป็นเวลากว่า ๓ ปี รวมทั้งเน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการแม่น้ำโขงเพื่อสนับสนุนการใช้แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน และย้ำความพร้อมของไทยในการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และจะมีการรับรองเอกสารแผนแม่บท (ACMECS Master Plan) ซึ่งฝ่ายเวียดนามได้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วย