ข่าวเด่น : การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

          นายอาบูล ฮัสซัน มามูด อาลี (Abul Hassan Mahmood Ali) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและคณะเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561

          ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นายอาบูล ฮัสซัน มามูด อาลี ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – บังกลาเทศ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและกรอบพหุภาคี       

          รัฐมนตรีทั้งสองได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต รวมทั้งเป็นประธานร่วมในพิธีแต่งตั้ง ดร. Joyashree Roy ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน (Bangabandhu Chair Professor) ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology – AIT) ซึ่งรัฐบาลบังกลาเทศสนับสนุนเงินทุนจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะบริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นในบังกลาเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศเป็นสักขีพยาน

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ โดยมีประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ ดร. Joyashree Roy ศาสตราภิชานเข้าร่วมด้วย