ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม

           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบหารือกับนายดิดิเยร์ เรนเดอส์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปเบลเยียม ที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์
           รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือและร่วมพิจารณาประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ความร่วมมือไตรภาคีในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDG) นอกจากนี้ ฝ่ายเบลเยียมประสงค์จะจัดทำความตกลงกับประเทศไทย ได้แก่ ความตกลงการแลกเปลี่ยนนักโทษ และความตกลงว่าด้วยการประกันสังคม
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินการตาม Roadmap สู่การเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซึ่งฝ่ายเบลเยียมแสดงความชื่นชมในพัฒนาการทางการเมืองของไทย และหวังว่า จะเห็นพัฒนาการในเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การกลับมาเจรจา Thai – EU FTA ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณฝ่ายเบลเยียมที่สนับสนุนไทยในกรอบ EU ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมติของ EU ต่อประเทศไทย และเปิดทางไปสู่การติดต่อในระดับการเมือง ซึ่งฝ่ายไทยหวังว่า จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
          รัฐมนตรีทั้งสองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อาทิ บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งการเป็นประธาน ACMECS ในปีนี้ โดยมีบทบาทสำคัญในการร่าง Master Plan ในการเชื่อมโยงภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุน Belt and Road Initiative การเป็นประธาน ASEAN ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ และประธาน APEC ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ กัมพูชา Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
          ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจัดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี 
การลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างไทยและเบลเยียม ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกของประเทศทั้งสอง โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งในไทยและเบลเยียมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบดังกล่าวตลอดทั้งปีนี้