ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายรอดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้เดินทางมายังประเทศไทย โดยในเวลา ๑๔.๐๐ น. ประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง ณ สำนักพระราชวัง โดยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ไปให้การต้อนรับที่สนามบิน