ข่าวเด่น : ผู้นำต่างประเทศ ทยอยส่งสาส์นแสดงความเสียใจและร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผู้นำต่างประเทศ ทยอยส่งสาส์นแสดงความเสียใจและร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผู้นำต่างประเทศ ทยอยส่งสาส์นแสดงความเสียใจและร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ