ข่าวเด่น : ผู้แทนระดับรัฐมตรีต่างประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผู้แทนระดับรัฐมตรีต่างประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผู้แทนระดับรัฐมตรีต่างประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ (วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙)