ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธาณรัฐสโลวัก ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (21 AEMM) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธาณรัฐสโลวัก ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (21 AEMM)