ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ไทยย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาง Retno Lestari Priansari Marsudi รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งหมด รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในกรอบอาเซียน-รัสเซียในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ อาทิ การประชุม สุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในภูมิภาคหลังโควิด-๑๙ ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการออกถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ    

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

การประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องย้ำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกันต่อภูมิภาค โดยรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้