ข่าวเด่น : ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นเมียนมา เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นเมียนมา เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นาง Christine Schraner Burgener ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นเมียนมา (Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar) ได้เข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในเมียนมา และบทบาทของไทยและอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะในช่วงการเป็นประธานของไทยเมื่อปี ๒๕๖๒ โดยผู้แทนพิเศษฯ ยินดีสนับสนุนไทยและอาเซียนในการร่วมมือกับเมียนมาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์