ข่าวเด่น : ไทยและบาห์เรนย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ไทยและบาห์เรนย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับเชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน
 
ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พัฒนาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในทุกระดับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมของฝ่ายไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบาห์เรนในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแสวงหา หารือ และส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขา ทั้งนี้ ฝ่ายบาห์เรนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี ๒๕๖๑ ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยทั้งสองฝ่ายได้กำหนดให้สาขาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ๔ สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และความมั่นคงทางพลังงาน เป็นผลให้สามารถจัดตั้ง Thai Mart ซึ่งมีกำหนดเปิดในกรุงมานามาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนได้เสนอจัดการประชุมทบทวนผลการประชุมกลางปี ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเป็นกลไลติดตามผลที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของอาเซียนในความพยายามในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางภายหลังการเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบาห์เรนในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งนับเป็นประเทศที่ ๔ ในภูมิภาคที่เข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องลดระดับความตึงเครียดผ่านการดำเนินการร่วมกันและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาคมระหว่างประเทศ