ข่าวเด่น : การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำจาก 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นระดับภูมิภาค