:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุยเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมผลักดันความร่วมมือสองฝ่าย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุยเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมผลักดันความร่วมมือสองฝ่าย

อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุยเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมผลักดันความร่วมมือสองฝ่าย
 
          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายยง ฉงฮั่น อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท Anhui Conch Group และบริษัท Cha Cha Food Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในไทยแล้ว ได้เข้าพบน.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสการเข้ารับหน้าที่
          กงสุลใหญ่ฯ และอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลอานฮุยในด้านการค้าการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษา โดยอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเสนอให้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลอานฮุยกับจังหวัดที่มีศักยภาพของไทย รวมทั้งเสนอที่จะจัดเวทีหารือระหว่างประเทศสมาชิก RCEP กับมณฑลอานฮุยเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้า ในขณะที่กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าไทยสนใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอานฮุยในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งของอานฮุยและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อานฮุยแก้ไขปัญหาความยากจนได้สำเร็จ นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนของอานฮุยไปลงทุนในเขต EEC เพิ่มเติม และหวังว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว ชาวอานฮุยจะกลับไปเที่ยวประเทศไทยเช่นเดิม
          ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารบริษัทเอกชนทั้งสองบริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัท Anhui Conch Group ซึ่งเป็นบริษัทในลำดับที่ 441 ของ Global Fortune 500 ได้ร่วมทุนกับบริษัท SCG ในโครงการก่อสร้าง และต่อมาได้ลงทุนเพิ่มเติมในสาขาวัสดุก่อสร้างในเขต EEC ที่จังหวัดระยอง และบริษัท Cha Cha Food Company ได้ตั้งโรงงานผลิตเมล็ดทานตะวันและถั่วประเภทต่างๆ ที่จังหวัดอยุธยา และมีโครงการขยายกิจการเพื่อแปรรูปผลผลิตการเกษตรของไทยเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนของจีนในไทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเขต EEC
         นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ชื่นชมมาตรการป้องกันและต่อสู้กับโควิด-19 ของอานฮุย ซึ่งประสบความสำเร็จ ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอาณาเขตติดกับมณฑลหูเป่ย และได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลไทย
         ภายหลังการหารือ กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและคณะ โดยได้เชิญทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย จึงเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพิ่มเติมในเรื่องการสนับสนุนธุรกิจต่างชาติในไทย โครงการส่งเสริมผลไม้ไทยในนครเหอเฝย การเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังมณฑลอานฮุย การเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนมาตรการของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
         อนึ่ง อานฮุยเป็นหนึ่งในมณฑลในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน มีประชากร 71 ล้านคน และประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจน โดยสามารถลดจำนวนคนยากจนจาก 4.84  ล้านคนในปี 2557 ให้เหลือ 87,000 คน ภายในปี 2562 และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รัฐบาลอานฮุยประกาศว่า ทั้งมณฑลได้บรรลุเป้าหมายหลุดพ้นความยากจนแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของอานฮุยได้
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
 
22 พฤษภาคม 2563