:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส่งคนไทยกลับบ้าน ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส่งคนไทยกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ส่งคนไทยกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมสมาชิกทีมประเทศไทยนครเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกชาวไทยจำนวน 32 ราย ให้เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Spring Airlines ที่สนามบินนานาชาติ ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ เดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้เวลา 13.45 น. และถึงประเทศไทยเวลา 17.10 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณ Ms. Zhao Ruijian, Service Director สายการบิน Spring Airlines ที่จัดเที่ยวบินพิเศษให้ชาวไทยเดินทางกลับประเทศไทย

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมกระเป๋าที่บรรจุของใช้ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ทิชชู่แอลกอฮอล์ และถุงมืออนามัยเพื่อมอบให้ชาวไทยทุกคน และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยแต่ละราย พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการ Check In ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน Spring Airlines เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารชาวไทยทุกคนจะสามารถเดินทางกลับได้อย่างราบรื่น