ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๓ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๓ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ