ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างยิงซิลิโคนกระจกและผนังกระเบื้องอาคารฝั่งคอร์ดลายไทย Zone C, D, E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างยิงซิลิโคนกระจกและผนังกระเบื้องอาคารฝั่งคอร์ดลายไทย Zone C, D, E อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ