ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด (๔ เครื่อง) ประจำกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด (๔ เครื่อง) ประจำกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ