ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองการสังคม ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)	 ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกองการสังคม ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

คลิกที่นี่ ประกาศกองการสังคม ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)