ประกาศ | รับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์

http://www.mfa.go.th/main/contents/images/text_editor/files/20190104101743194.pdf คลิ๊ก