ประกาศ | รับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

http://www.mfa.go.th/main/contents/images/text_editor/files/20190104092631755(1).pdf คลิ๊ก