ประกาศ | รับสมัครงาน : การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุน งานบริหารจัดการอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทั้งไทยและสื่อต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุน งานบริหารจัดการอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทั้งไทยและสื่อต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ