ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน

 ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียด ดังนี้
 
1. Director, Political & Security Directorate หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 62 
2. Assistant Director Competition, Consumer Protection & IPR Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ม.ค. 62
3. Assistant Director Finance Integration Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ม.ค. 62
4. Senior Office Services หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ม.ค. 62
 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec 

ไฟล์แนบ