ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร) ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร)