ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศมูลนิธิไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน โครงการประมวล และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสื่อต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศมูลนิธิไทย เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน โครงการประมวล และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสื่อต่างประเทศ

ไฟล์แนบ