:: ข่าวเด่น :: :: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวงาน Brussels Holiday Fairs (Salon des Vacances) ครั้งที่ ๖๐ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงาน New
  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวงาน Brussels Holiday Fairs ครั้งที่ ๖๐ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงาน นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต ได้กล่าวต้อนรับในนามเอกอัครราชทูต โดยไทยยินดีและเป็นเกียรติที่เป็นประเทศเกียรติยศในปีนี้ซึ่งพ้องกับโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย – เบลเยียม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ New
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดี Andrzej Duda ประธานาธิบดีของโปแลนด์และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยเชิญคณะทูตานุทูตกว่า ๑๐๐ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งในถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Duda ได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของโปแลนด์และความสำคัญของการครบรอบ ๑๐๐ ปีของการได้รับเอกราชคืนของโปแลนด์ด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมลงนามแสดงความยินดีในหนังสือลงนามในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีของการได้รับเอกราชคืนของโปแลนด์ในปี ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่จัดให้คณะทูตต่างประเทศร่วมลงนามที่ทำเนียบประธานาธิบดีด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning) New
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning) ทั้งนี้ DLSG เป็นการรวมกลุ่มของคู่สมรสนักการทูตในกรุงเตหะราน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสของนักการทูตผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
 • คณะจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว New
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑ (ปปร. ๒๑) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube