:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี New
  มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวรายงานและเปิดค่ายอบรมฯ ซึ่งมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 189 คน ที่มาจาก 71 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ในภาคกลางจาก กรุงเทพ นครปฐม ปทุมธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำพู และอำนาจเจริญ โดยมีระยองเป็นจังหวัดเดียวที่มาจากภาคตะวันออก
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดโครงการกงสุลสัญจร New
  เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๑ ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ สอท. และสมาชิกชมรมชาวไทยในคูเวตได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร โดยเดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยประมาณ ๑๘๑ คน ของบริษัท Al Zour Shoreline General Trading Co. ณ อาคารที่พักคนงานในเขต Mahbula โดย สอท. ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือเดินทางแก่แรงงานไทย และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่คนงานไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์ กลุ่ม Life Connection Church เช่น ตรวจวัดความดัน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะ โดยมีเจ้าหน้าที่ สอท. และสมาชิกชมรมชาวไทยในคูเวตอำนวยความสะดวกในการเป็นล่ามระหว่างทีมแพทย์กับแรงงานไทย นอกจากนี้ สอท. ได้นำอาหารและผลไม้ไปเลี้ยงแรงงานไทย รวมทั้งได้แจกแผ่นพับ “ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับคูเวต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ข้อห้าม/ข้อพึงปฏิบัติ ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลด้านกงสุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี ในหัวข้อ “Making best use of the value added of triangular cooperation” ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส New
  ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (International Meeting on Triangular Cooperation) ในหัวข้อ “Making best use of the value added of triangular cooperation” ตามคำเชิญขององค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของโปรตุเกส (Camoes) และสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนา องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ๔๓ ประเทศ ซึ่งในแถบเอเชียมีประเทศไทย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และกาตาร์ เข้าร่วม นอกจากนี้ มีองค์การระหว่างประเทศ ๑๔ แห่ง องค์กรจากภาคเอกชนมูลนิธิและภาคประชาสังคม ๗ แห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
 • รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธานในงานเทศกาลสงกรานต์ของวัดไชยมังคลาราม นครปีนัง New
  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เป็นประธานในงานเทศกาลสงกรานต์ของวัดไชยมังคลาราม นครปีนัง โดยมีนายสงคราม อาเปา ประธานคณะผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของวัด (Chairman of Trustee) และนายบุญชม ดินนุ้ย กรรมการวัดฯ ให้การต้อนรับ ในงานนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (คนสยาม) และชาวมาเลเซีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ คน

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube