ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 คณะ 40 คน นำโดย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 27 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 15 จังหวัด ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
 • 51st Anniversary of ASEAN New
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงเวลลิงตัน (ASEAN Committee in Wellington - ACW) ประกอบด้วย H.E. Mr. Ta Van Thong เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ, ฯพณฯ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ, H.E. Mr. Tantowi Yahya เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ, H.E. Ms. Nur Izzah Wong Mee Choo ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียฯ, H.E. Mr. Jesus S. Domingo เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ และ Mr. Ivan Chia รักษาการข้าหลวงใหญ่สิงคโปร์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ ๕๑ การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี H.E. Mr. Ben King รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ อดีตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์เข้าร่วมงาน และมีแขกรับเชิญเข้าร่วมงานกว่า ๑๒๐ คน ทั้งจากรัฐสภา หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สถาบันและองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนชาวอาเซียนทั้งในกรุงเวลลิงตันและเมืองอื่นๆ
 • รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง พบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยในช่วงงาน CAEXPO 15 New
  ในโอกาสที่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการเสวนาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุนของประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครหนานหนิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้พบหารือกับมาดามติง เสี้ยงฉุน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) ณ ห้องยงเจียง ๓ โรงแรม Wanda Vista โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซี ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ความเชื่อมโยง วัฒนธรรม และการศึกษา
 • ประเทศกรอบแม่โขง-ล้านช้างผลักดันความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุน ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตของประเทศและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ วิสาหกิจ องค์กรการเงิน และหน่วยงานคลังสมองภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน กระทรวงการต่างประเทศจีน และรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดการเสวนาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุนของประเทศในกรอบ MLC เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครหนานหนิง โดยประเทศที่เข้าร่วมมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน สปป. ลาว รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา อธิบดีกรมการควบคุมและการตรวจตราอุตสาหกรรม กระทรวงการวางแผนและการคลังเมียนมา และรองอธิบดีกรมตลาดเอเชียและแอฟริกา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม และฝ่ายจีนมีนายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (เทียบเท่ารัฐมนตรี) และนายหลาน เทียนลี่ ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นผู้แทนระดับสูงจากประเทศ MLC เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว

:: ข่าวอื่นๆ :: 

ดูทั้งหมด