ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ 

ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 45103 , โทรสาร : 02 143 9324 , อีเมล : dvifa@mfa.mail.go.th