บริการ

บราซิล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: บราซิล, กายอานา, ซูรินาเม
ติดต่อ  โทร : (+55) 61 9919 8763 และ (+55) 61 9988 8477 

       
E-mail : thaiembbrazil@gmail.com
     Website : 
http://thaiembassybrazil.com/index.php