บริการ

สหรัฐอเมริกา

1.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia และประเทศเปอร์เตอริโก
ติดต่อ   
  โทร : (202) 944-3600
           E-Mail :  
thaiwas@thaiembdc.net,
        Website : 
http://thaiembdc.org/

2.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin
ติดต่อ       โทร : (312) 664-3129,  
               E-mail : 
thaichi@thaiembdc.netconsulatethai@gmail.com  
         Website  :
 http://www.thaiconsulatechicago.org/index.php
         

3.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Maine, Massachusetts, New Hamshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Connecticut
ติดต่อ         โทร  : (1-212) 754-1770
              
E-mail  : 
thainyc@thaiembdc.net
           Website   : http://www.thaiconsulnewyork.com/

 

4.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, US Pacific Territories, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทร แปซิฟิกทั้งหมด
ติดต่อ      โทร  : (323) 962-9574 
         
 E-mail
thai-la@mindspring.com
          Website: 
http://www.thaiconsulatela.org/index.aspx