ความสัมพันธ์

ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคี : ไทย - คิวบา

๑.  ความสัมพันธ์ทั่วไป

        ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑  (ครบ ๕๙ ปีในปี ๒๕๖๐) โดยไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีเขตอาณาครอบคลุมคิวบา  นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้แต่งตั้งนายคอร์เค เบรา กอนซาเลส (Jorge Vera González) สัญชาติเวเนซุเอลา เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำคิวบา

คิวบาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๗  ในชั้นนี้ รัฐบาลไทย  ได้เห็นชอบต่อการเสนอขอแต่งตั้งให้นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (Héctor Conde Almeida)  ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย สืบแทนนายบิกตอร์ ดาเนียล รามีเรซ เปญา (Victor Daniel Ramírez Peña) แล้ว โดยนายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

๒.  การค้า

         ในปี ๒๕๕๙ ไทยและคิวบามีปริมาณการค้ารวม ๗.๘๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยคิดเป็นการส่งออกจากไทย ๕.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าของไทยจากคิวบา  ๒.๖๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า ๒.๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

         สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปคิวบา ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ  และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากคิวบา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม  และเภสัชกรรม เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ

๓.  การลงทุน

        บริษัท ซิมับ จำกัด (CIMAB S.A. – เภสัชภัณฑ์) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาภายใต้การดูแลของรัฐบาลคิวบา ร่วมลงทุน (joint venture) กับบริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Siam Bioscience) ของไทย โดยในปี ๒๕๕๘ มีการส่งผ่านเทคโนโลยีจากคิวบามาไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองบริษัทในการพัฒนายากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (Bio-pharmaceuticals) สำหรับรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ข้ออักเสบเรื้อรัง และอาการแพ้ภูมิตัวเอง 

        นอกจากนี้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก็ได้แสดงความประสงค์จะเข้าไปประกอบกิจการด้านโรงแรมในคิวบาด้วย

๔.  สังคมและวัฒนธรรม

                เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม รัฐบาลคิวบาได้เคยมอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนไทยในสาขาต่าง  ๆ อาทิ พลศึกษา ภาษาและวรรณคดีสเปน เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศคิวบา รวมถึงยังได้ส่งผู้ฝึกสอนกีฬา อาทิ มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล มาฝึกสอนนักกีฬาไทยด้วย